بهار نارنج

بهارنارنج

هدف:

تهیه شکوفه بهارنارنج

بهترین زمان برگزاری:

نیمه دوم اردیبهشت ماه

شرح کار:

پای درختان نارنج و پرتقال، پارچه هایی چهار گوش می گسترانیم. شاخه های پر از شکوفه را به آرامی تکان می دهیم تا شکوفه های بهارنارنج و پرتقال بریزد. روش بهتر اینست که شکوفه ها را دستچین کنیم.

شکوفه بهار نارنج را خشک می کنیم تا نگهداری آن راحت تر باشد و بتوان به صورت دمنوش مصرف کرد.

از شکوفه های تازه نیز برای تهیه مربا در گیله بوم استفاده می کنیم. میهمانان در پخت مربا همکاری می کنند و محصول خود را به سوغات می برند.

وسایل و مواد خام:

سبد، آبکش، سینی بزرگ، دستکش، پارچه

برنامه های کار در مزرعه مشابه: تهیه چای دستی، نشاء برنج، پرتقال چینی، کیوی چینی