نجاری

نجاری

هدف:

تمرین خلاقیت در نقشه کشی و ساخت آو تخت، کندوج، خانه درختی و قایق چوبی

در کارگاه نجاری میهمانان در یک کار گروهی و با ترکیبی از مصالح بازیافتی و نو، با حرفه نجاری آشنا می شوند.

نحوه آموزش:

تهیه مواد خام از مصالح بازیافتی، چکش کاری و برشکاری دستی، رسم مدل ساختمانی روی کاغذ و کاربرد ابزار آموزش داده می شود.

نفرات تیم باید بتوانند با همکاری یکدیگر، نقشه ای که خود تهیه کرده اند را بسازند.

ابزار و مواد خام:

اره چوبی، چکش، میخ، چوب، دستکش، قوطی حلبی، میز کار، متر، سوهان و سنباده در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد.

برنامه های معماری روستایی مشابه: کاهگل کاری، درودگری