جنگل‌ پیمایی خشکاسرا

جنگل‌ پیمایی خشکاسرا
مدت زمان اجرای جنگل‌ پیمایی خشکاسرا 8 ساعت است.
از گیله بوم راهی لیمه سرا می‌شویم. با یک کوهپیمایی متوسط به منطقه بینه بولو و سپس ماه سیریک می‌رسیم. مسیر را در میان درختان بلند منطقه سرولات ادامه می‌دهیم. بعد از گذر از چند دره باریک و تپه‌های سرسبز به خشکاسرا می‌رسیم.
خشکاسرا در هر فصل دیدنی است به ویژه در زمستان. کمی دورتر از آن آبگیری وجود دارد کهبه آن سل می‌گویند. دورتادور آبگیر را نیزارها و گالی‌هایی فرا گرفته است. در فصل بهار و تابستان، سطح روی آبگیر کاملا سبز می‌شود. به فاصله کمی در ارتفاع، درختان بلندی دورتادور آنرا فراگرفته است.
مجموعه کلبه‌های منطقه که در مسیر قرار گرفته‌اند به همراه کرامیج‌ها یا گاوهای نر، زیبایی منطقه را دو چندان کرده‌اند. با یک کوه‌پیمایی از لیمه‌سرا مسیر را آغاز می‌کنیم. بعد از نشیب و فرازهایی و بالاتر از مسیر رودخانه سرولات به بینه بولو می‌رسیم. اینجا شغل اصلی مردم دامداری است. خانه‌ها چوبی و گلی است. می‌توانید از محصولاتشان خرید کنید.
بینه بولو را در امتداد رودخانه ادامه می‌دهیم تا دیواره‌های سنگی در طرف دیگر رودخانه ظاهر شوند. پلی چوبی از تنه درختان روی رودخانه است که با احتیاط عبور می‌کنیم و در سینه کش جنگل به ماه سیریک می‌رسیم. کلبه سرایی زیبا.
ادامه مسیر شیب بیشتر می‌شود تا بعد از گذراندن چند رودخانه کوچک فصلی و بالا و پایین کردن مسیر، در امتداد پرچینی شمالی جنوبی به خشکاسرا می‌رسیم.
چشم انداز دریا و منطقه چابکسر بسیار دیدنی است. خشکاسرا محل مناسبی برای اقامت و صرف نهار است. در سراسر مسیر ممکن است سگهایی به سمت شما بیایند. اعتنایی نکنید. به آنها نان و دیگر چیزها از خوراکی ندهید. چراکه هرجا بروید با شما خواهند آمد و دیگر صاحب خود را بنده نخواهند بود. به گاوها یا کرامیج‌ها هم مستقیم نگاه نکنید.