پرتقال چینی

پرتقال چینی

هدف:
در این کارگاه، چیدن پرتقال از درخت، چینش آنها در سبد و جعبه به صورت کاری گروهی تمرین می‌شود.
بهترین زمان:
از نیمه آذرماه تا نیمه بهمن‌ ماه زمان مناسبی برای انواع پرتقال چینی است. این زمان ممکن است با تغییر دمای هوا اندکی تغییر کند.
نحوه کار:
ابتدا نفرات به گروه‌های دو یا سه نفره تقسیم می‌شوند. سپس باغدار قیچی‌های باغبانی را به سردسته گروه‌ها می‌دهد. همچنین سبدها، چنگک، و طناب نیز در اختیار سرگروه‌ها قرار می‌گیرد. در مورد انواع پرتقال، نحوه چیدن، ثابت کردن نردبان و هدایت سبد از بالای درخت به پایین توضیحاتی می‌دهد. آداب و رسوم کار و تکه‌ کلام‌های بین چیننده و پاینده بیان می‌شود. در نهایت گروه‌ها به سمت درختان هدایت می‌شوند. سعی بر آنست که هر گروه طی مدت یک‌ ساعت و نیم، سه جعبه پرتقال آماده کند. دست آخر هر نفر می‌تواند تا دو کیلو پرتقال همراه خود ببرد.

برنامه های کار در مزرعه مشابه: تهیه چای دستی، نشاء برنج، کیوی چینی، بهار نارنج