موتورسواری از ایتالیا تا ایران

نخستین مهمان ایتالیایی ما، موتورسواری است که از کشورش حرکت کرده و به گیله بوم رسیده است.

آدرس ما را از اینترنت یافته بود.

خسته از مناطق کویری، حالا از خنکای گیلان لذت می برد.

موتورسواری از ایتالیا