ماشین باری

ماشین باری

وارد کوچه‌های فرعی قاسم‌آباد که می‌شوید ماشین‌هایی می‌بینید که شما را به یاد جنگ جهانی می‌اندازند. هنوز کار می‌کنند. تنوع زیادی دارند. من از ماشین‌ باری خوشم می‌آید. هیبتی بزرگ و ساختاری ساده دارند. بی‌پیرایه قشنگند. چراغ‌های جلو بیرون از بدنه‌اند. به ترکیبی از یک مستطیل خوابیده و ایستاده می‌مانند.
ماشین‌های باری، جعبه‌های پرتقال، ماسه، سنگ و مصالح ساختمانی جابجا می‌کنند. لاستیک بزرگ و شاسی بلند آنها برای گذر از راه‌های پست و بلند، جویبارها و خیابان‌های ماسه فرش قاسم‌آباد مناسبند. ماشین سه چرخ و جیپ‌های کوچک هم جلب توجه می‌کنند.