بنزوات سدیم

بنزوات سدیم سمی است و به مرور، سرطانزا.

سلولهای کبد را متلاشی می کند و به عنوان ماده نگهدارنده در نوشابه ها استفاده می شود.

این ماده، مانع نشست کلسیم بر روی سطوح استخوانی می شود. ترشی، آب میوه، سس و مرباهای صنعتی دارای این افزودنی هستند.

منبع: آشنایی با تغذیه و طب ایرانی، محمد عزیزخانی