افرا، مبارز گرما

جذاب است معماری گیلان و با قوانین زیست محیطی و اصول اقامتگاه های بومگردی سازگار.

خانه های گیلان تلار داشت. تلار را می‌توان همان ایوانی دانست که دورتادور خانه قرار داشت. اغلب خانه ها تقریبا از هر چهار جهت اصلی، بادخور داشتند تا از وزش باد برای خنکی استفاده شود.

اما هرچه کنیم باز گرمای تابستان به ویژه وقتی رطوبت بالاست و هوا ساکن، اذیت کننده است. آفتاب مستقیم را چه کنیم؟

کاشت درختان بومی و بلند قد در اطراف خانه! چیزی است که در قوانین ساخت این اقامتگاه ها تاکید شده است.

درگیلان، درخت افرا از درختان پهن برگ، زود رشد و راست قامت است که می توان از آنها در اطراف خانه استفاده کرد. برگ‌ها به خوبی گرمای آفتاب را جذب می کنند و سایه گسترند.

در زمستان نیز برگ‌ها جدا می شوند و مانع کسب انرژی از خورشید نمی شوند.

درخت افرا در تابستان

درخت افرا در تابستان

 ‫درخت افرا در زمستان‬‎

‫درخت افرا در زمستان‬‎